Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 9 Husby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 9 Husby S 1321 22,8% 41,6% 23,6% 12,0% 7,1% 54,2% 45,8%   7,6%
Summa 1321 22,8% 41,6% 23,6% 12,0% 7,1% 54,2% 45,8% 7,6%

http://www.val.se