Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 11 Husby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 11 Husby V 903 25,5% 39,6% 22,8% 12,1% 9,6% 48,7% 51,3%   9,0%
Summa 903 25,5% 39,6% 22,8% 12,1% 9,6% 48,7% 51,3% 9,0%

http://www.val.se