Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 12 Kista mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 12 Kista mellersta 1433 22,3% 33,1% 24,8% 19,7% 5,0% 51,8% 48,2%   4,8%
Summa 1433 22,3% 33,1% 24,8% 19,7% 5,0% 51,8% 48,2% 4,8%

http://www.val.se