Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 13 Kista C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 13 Kista C 1216 20,6% 30,0% 25,9% 23,5% 5,4% 49,9% 50,1%   6,0%
Summa 1216 20,6% 30,0% 25,9% 23,5% 5,4% 49,9% 50,1% 6,0%

http://www.val.se