Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 15 Ärvinge S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 15 Ärvinge S 961 28,0% 40,6% 21,5% 9,9% 7,1% 49,6% 50,4%   5,8%
Summa 961 28,0% 40,6% 21,5% 9,9% 7,1% 49,6% 50,4% 5,8%

http://www.val.se