Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 16 Kista Gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 16 Kista Gård 1205 38,0% 32,3% 12,5% 17,2% 7,5% 51,1% 48,9%   1,7%
Summa 1205 38,0% 32,3% 12,5% 17,2% 7,5% 51,1% 48,9% 1,7%

http://www.val.se