Val till riksdagen - Ålder och kön - Kista 17 Ärvinge N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 17 Ärvinge N 1343 24,6% 30,8% 26,7% 17,9% 6,7% 48,8% 51,2%   4,5%
Summa 1343 24,6% 30,8% 26,7% 17,9% 6,7% 48,8% 51,2% 4,5%

http://www.val.se