Val till riksdagen - Ålder och kön - Järla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Järla 1347 14,8% 48,4% 19,6% 17,2% 3,6% 45,5% 54,5%   1,6%
Summa 1347 14,8% 48,4% 19,6% 17,2% 3,6% 45,5% 54,5% 1,6%

http://www.val.se