Val till riksdagen - Ålder och kön - Hållsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hållsta 1135 13,2% 33,1% 26,1% 27,6% 3,9% 52,2% 47,8%   1,0%
Summa 1135 13,2% 33,1% 26,1% 27,6% 3,9% 52,2% 47,8% 1,0%

http://www.val.se