Val till riksdagen - Ålder och kön - Aneby Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Södra 1746 19,5% 25,7% 20,4% 34,4% 6,0% 49,3% 50,7%   0,7%
Summa 1746 19,5% 25,7% 20,4% 34,4% 6,0% 49,3% 50,7% 0,7%

http://www.val.se