Val till riksdagen - Ålder och kön - Aneby Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aneby Östra 1447 17,4% 26,8% 29,2% 26,5% 6,3% 52,6% 47,4%   0,9%
Summa 1447 17,4% 26,8% 29,2% 26,5% 6,3% 52,6% 47,4% 0,9%

http://www.val.se