Val till riksdagen - Ålder och kön - Kålgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kålgården 1707 16,1% 23,3% 26,7% 34,0% 3,8% 47,1% 52,9%   1,1%
Summa 1707 16,1% 23,3% 26,7% 34,0% 3,8% 47,1% 52,9% 1,1%

http://www.val.se