Val till riksdagen - Ålder och kön - Liljeholmsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Liljeholmsparken 1320 30,0% 25,8% 21,9% 22,3% 6,4% 46,1% 53,9%   1,7%
Summa 1320 30,0% 25,8% 21,9% 22,3% 6,4% 46,1% 53,9% 1,7%

http://www.val.se