Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekhagen S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekhagen S 1213 17,6% 27,1% 21,3% 34,0% 4,9% 46,2% 53,8%   1,2%
Summa 1213 17,6% 27,1% 21,3% 34,0% 4,9% 46,2% 53,8% 1,2%

http://www.val.se