Val till riksdagen - Ålder och kön - Ekhagen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekhagen N 1218 23,2% 30,9% 19,4% 26,6% 5,3% 49,8% 50,2%   1,2%
Summa 1218 23,2% 30,9% 19,4% 26,6% 5,3% 49,8% 50,2% 1,2%

http://www.val.se