Val till riksdagen - Ålder och kön - Bondberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bondberget 1456 13,7% 33,1% 21,0% 32,2% 6,6% 47,2% 52,8%   1,4%
Summa 1456 13,7% 33,1% 21,0% 32,2% 6,6% 47,2% 52,8% 1,4%

http://www.val.se