Val till riksdagen - Ålder och kön - Liljeholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Liljeholmen 1357 29,0% 30,1% 21,0% 19,9% 7,1% 43,4% 56,6%   2,0%
Summa 1357 29,0% 30,1% 21,0% 19,9% 7,1% 43,4% 56,6% 2,0%

http://www.val.se