Val till riksdagen - Ålder och kön - Råslätt-Lockebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råslätt-Lockebo 1701 29,3% 29,8% 21,3% 19,6% 9,9% 49,7% 50,3%   3,2%
Summa 1701 29,3% 29,8% 21,3% 19,6% 9,9% 49,7% 50,3% 3,2%

http://www.val.se