Val till riksdagen - Ålder och kön - Ljungarum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungarum 1739 16,3% 29,0% 29,4% 25,2% 6,2% 50,3% 49,7%   2,6%
Summa 1739 16,3% 29,0% 29,4% 25,2% 6,2% 50,3% 49,7% 2,6%

http://www.val.se