Val till riksdagen - Ålder och kön - Råslätt

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råslätt 1825 21,9% 29,6% 19,7% 28,9% 6,4% 46,6% 53,4%   3,9%
Summa 1825 21,9% 29,6% 19,7% 28,9% 6,4% 46,6% 53,4% 3,9%

http://www.val.se