Val till riksdagen - Ålder och kön - Hakarpsvägen nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hakarpsvägen nedre 1096 23,2% 33,9% 23,4% 19,5% 7,7% 48,5% 51,5%   1,4%
Summa 1096 23,2% 33,9% 23,4% 19,5% 7,7% 48,5% 51,5% 1,4%

http://www.val.se