Val till riksdagen - Ålder och kön - Gränna S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna S 1714 14,3% 24,6% 27,5% 33,6% 5,8% 50,9% 49,1%   1,8%
Summa 1714 14,3% 24,6% 27,5% 33,6% 5,8% 50,9% 49,1% 1,8%

http://www.val.se