Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrahammar N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrahammar N 1676 18,3% 39,5% 18,9% 23,3% 5,8% 52,3% 47,7%   1,7%
Summa 1676 18,3% 39,5% 18,9% 23,3% 5,8% 52,3% 47,7% 1,7%

http://www.val.se