Val till riksdagen - Ålder och kön - Hovslätt S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovslätt S 1715 19,8% 35,5% 21,3% 23,4% 7,3% 50,1% 49,9%   0,6%
Summa 1715 19,8% 35,5% 21,3% 23,4% 7,3% 50,1% 49,9% 0,6%

http://www.val.se