Val till riksdagen - Ålder och kön - Hovslätt N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovslätt N 1540 15,5% 33,1% 22,5% 28,9% 7,7% 47,7% 52,3%   1,2%
Summa 1540 15,5% 33,1% 22,5% 28,9% 7,7% 47,7% 52,3% 1,2%

http://www.val.se