Val till riksdagen - Ålder och kön - Lekeryd-Järsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lekeryd-Järsnäs 1758 15,8% 35,9% 23,8% 24,5% 6,0% 51,5% 48,5%   0,5%
Summa 1758 15,8% 35,9% 23,8% 24,5% 6,0% 51,5% 48,5% 0,5%

http://www.val.se