Val till riksdagen - Ålder och kön - Tenhult-Ödestugu

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tenhult-Ödestugu 1779 16,6% 41,2% 22,3% 19,9% 6,7% 50,6% 49,4%   0,6%
Summa 1779 16,6% 41,2% 22,3% 19,9% 6,7% 50,6% 49,4% 0,6%

http://www.val.se