Val till riksdagen - Ålder och kön - Barnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp 1161 13,7% 40,7% 25,6% 20,0% 4,7% 52,0% 48,0%   1,0%
Summa 1161 13,7% 40,7% 25,6% 20,0% 4,7% 52,0% 48,0% 1,0%

http://www.val.se