Val till riksdagen - Ålder och kön - Flisby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flisby 923 14,2% 31,6% 31,4% 22,8% 5,5% 51,4% 48,6%   0,9%
Summa 923 14,2% 31,6% 31,4% 22,8% 5,5% 51,4% 48,6% 0,9%

http://www.val.se