Val till riksdagen - Ålder och kön - Forserum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Forserum 1179 17,2% 32,1% 23,8% 26,8% 7,7% 51,3% 48,7%   0,5%
Summa 1179 17,2% 32,1% 23,8% 26,8% 7,7% 51,3% 48,7% 0,5%

http://www.val.se