Val till riksdagen - Ålder och kön - Kaffekullen m. landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kaffekullen m. landsbygd 780 12,6% 33,2% 27,4% 26,8% 6,3% 51,9% 48,1%   0,8%
Summa 780 12,6% 33,2% 27,4% 26,8% 6,3% 51,9% 48,1% 0,8%

http://www.val.se