Val till riksdagen - Ålder och kön - Junkaremålen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Junkaremålen 1572 14,8% 26,1% 19,8% 39,4% 5,1% 50,4% 49,6%   0,7%
Summa 1572 14,8% 26,1% 19,8% 39,4% 5,1% 50,4% 49,6% 0,7%

http://www.val.se