Val till riksdagen - Ålder och kön - Haganäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haganäs 984 16,4% 22,9% 25,1% 35,7% 5,7% 45,6% 54,4%   2,8%
Summa 984 16,4% 22,9% 25,1% 35,7% 5,7% 45,6% 54,4% 2,8%

http://www.val.se