Val till riksdagen - Ålder och kön - Diö-Stenbrohult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Diö-Stenbrohult 999 16,6% 31,6% 24,6% 27,1% 6,5% 50,2% 49,8%   1,9%
Summa 999 16,6% 31,6% 24,6% 27,1% 6,5% 50,2% 49,8% 1,9%

http://www.val.se