Val till riksdagen - Ålder och kön - Korsbacka / Arvidsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Korsbacka / Arvidsborg 1161 27,3% 37,7% 19,4% 15,6% 7,1% 49,9% 50,1%   2,3%
Summa 1161 27,3% 37,7% 19,4% 15,6% 7,1% 49,9% 50,1% 2,3%

http://www.val.se