Val till riksdagen - Ålder och kön - Lackalänga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lackalänga 1018 13,9% 42,9% 22,0% 21,1% 7,6% 50,2% 49,8%   1,7%
Summa 1018 13,9% 42,9% 22,0% 21,1% 7,6% 50,2% 49,8% 1,7%

http://www.val.se