Val till riksdagen - Ålder och kön - St Harrie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
St Harrie 862 13,8% 39,2% 25,5% 21,5% 5,6% 53,6% 46,4%   0,9%
Summa 862 13,8% 39,2% 25,5% 21,5% 5,6% 53,6% 46,4% 0,9%

http://www.val.se