Val till riksdagen - Ålder och kön - Rinnebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rinnebäck 803 18,7% 35,9% 22,9% 22,5% 6,0% 50,2% 49,8%   0,7%
Summa 803 18,7% 35,9% 22,9% 22,5% 6,0% 50,2% 49,8% 0,7%

http://www.val.se