Val till riksdagen - Ålder och kön - Sjöbo Sandbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Sandbäck 1790 15,9% 30,4% 24,1% 29,6% 5,5% 51,4% 48,6%   1,2%
Summa 1790 15,9% 30,4% 24,1% 29,6% 5,5% 51,4% 48,6% 1,2%

http://www.val.se