Val till riksdagen - Ålder och kön - Sjöbo Färsinga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sjöbo Färsinga 1613 20,3% 24,2% 19,8% 35,6% 6,3% 48,0% 52,0%   0,5%
Summa 1613 20,3% 24,2% 19,8% 35,6% 6,3% 48,0% 52,0% 0,5%

http://www.val.se