Val till riksdagen - Ålder och kön - Sövde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sövde 556 11,3% 27,5% 36,3% 24,8% 6,5% 50,4% 49,6%   2,2%
Summa 556 11,3% 27,5% 36,3% 24,8% 6,5% 50,4% 49,6% 2,2%

http://www.val.se