Val till riksdagen - Ålder och kön - Blentarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blentarp 1636 13,0% 33,2% 26,2% 27,6% 5,4% 50,9% 49,1%   1,5%
Summa 1636 13,0% 33,2% 26,2% 27,6% 5,4% 50,9% 49,1% 1,5%

http://www.val.se