Val till riksdagen - Ålder och kön - Lövestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lövestad 957 14,7% 27,3% 29,4% 28,6% 4,7% 51,9% 48,1%   1,8%
Summa 957 14,7% 27,3% 29,4% 28,6% 4,7% 51,9% 48,1% 1,8%

http://www.val.se