Val till riksdagen - Ålder och kön - Vollsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vollsjö 1125 16,0% 27,7% 28,2% 28,1% 5,6% 50,1% 49,9%   1,0%
Summa 1125 16,0% 27,7% 28,2% 28,1% 5,6% 50,1% 49,9% 1,0%

http://www.val.se