Val till riksdagen - Ålder och kön - Möllevångstorget N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevångstorget N 1074 34,4% 42,5% 14,9% 8,3% 6,3% 49,4% 50,6%   4,3%
Summa 1074 34,4% 42,5% 14,9% 8,3% 6,3% 49,4% 50,6% 4,3%

http://www.val.se