Val till riksdagen - Ålder och kön - Möllevången-Bangatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Möllevången-Bangatan 1080 29,4% 32,8% 23,0% 14,8% 7,5% 44,9% 55,1%   4,5%
Summa 1080 29,4% 32,8% 23,0% 14,8% 7,5% 44,9% 55,1% 4,5%

http://www.val.se