Val till riksdagen - Ålder och kön - S Sofielund-Seved

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S Sofielund-Seved 1195 31,6% 41,3% 15,6% 11,5% 4,9% 52,6% 47,4%   5,1%
Summa 1195 31,6% 41,3% 15,6% 11,5% 4,9% 52,6% 47,4% 5,1%

http://www.val.se