Val till riksdagen - Ålder och kön - Rönneholmsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rönneholmsparken 1234 19,9% 31,0% 17,0% 32,0% 3,3% 40,8% 59,2%   2,6%
Summa 1234 19,9% 31,0% 17,0% 32,0% 3,3% 40,8% 59,2% 2,6%

http://www.val.se