Val till riksdagen - Ålder och kön - Ribersborg-Nicoloviusg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg-Nicoloviusg 1428 12,0% 27,7% 23,7% 36,7% 3,4% 45,2% 54,8%   3,8%
Summa 1428 12,0% 27,7% 23,7% 36,7% 3,4% 45,2% 54,8% 3,8%

http://www.val.se