Val till riksdagen - Ålder och kön - Ribersborg-Regementsg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg-Regementsg 1269 19,9% 38,5% 20,6% 21,0% 2,3% 43,3% 56,7%   3,7%
Summa 1269 19,9% 38,5% 20,6% 21,0% 2,3% 43,3% 56,7% 3,7%

http://www.val.se